puh: 040 5310 116
 
   

Vuonna 2003 perustettu ATK-Palvelu J Hautala:n asiakkaat koostuvat pääosin Pk-yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Laaja sidosryhmä luo vakaan pohjan ammattitaitoiselle tietotekniikkakonsultoinnille, käsittäen kaiken aina mikrotuesta laajojen yritysverkkojen suunnitteluun.

Monipuolinen koulutus
takaa laajan tuntemuksen tietotekniikan eri alueilta.

Palvelut tarjotaan asiakkaille heidän omissa tiloissaan. Näin avun saanti on nopeaa ja vaivatonta. Samalla voidaan varmistua siitä, että laitteistot ja ohjelmistot toimivat varmasti asiakkaan omassa ympäristössä. Tarvittaessa voidaan tehdä etukäteiskartoitus tulevasta työstä ja suunnitella työn ajankohta siten, että huoltotyö ei häiritse resurssien tehokasta käyttöä.

Toimin päätoimisena ATK-erikoissuunnittelijana ja tietoturvahenkilönä Puolustusvoimissa. Kokemus tietotekniikka-alalta on kertynyt yli 15 vuoden ajalta, joka auttaa ymmärtämään olemassa olevat riskit siirryttäessä vanhoista järjestelmistä uusiin. Työn mukanaan tuoma kokemus aina työasemakohtaisesta ympäristöstä laajoihin yritysverkkoihin takaa ammattitaidon suunniteltaessa tietojärjestelmiä juuri Sinun tarpeisiisi.

Pyydä tarjous juuri Teille räätälöityyn ratkaisuun sähköpostilla, puhelimitse tai palautelomakkeella.
           
copyright © 2007, ATK-PALVELU J Hautala
suunnittelu: Olli Berg